2014 STATISTICS

OVERALL STATISTICS

YAMAHA PROFILE
SUPERSPORT

DATE ROUND RIDER SESSION POSITION
130 19/10/2014 Mugello 4 Sabatino Gennaro Gara 2 4
129 19/10/2014 Mugello 4 Morrentino Nicola Jr. Gara 2 8
128 19/10/2014 Mugello 4 Casalotti Stefano Gara 2 10
127 19/10/2014 Mugello 4 Gollini Mattia Gara 2 14
126 19/10/2014 Mugello 4 Sanchioni Federico Gara 2 16
125 19/10/2014 Mugello 4 Spedale Massimiliano Gara 2 17
124 19/10/2014 Mugello 4 Boscoscuro Andrea Gara 2 18
123 19/10/2014 Mugello 4 Terziani Alessio Gara 2 19
122 19/10/2014 Mugello 4 Cintio Lorenzo Gara 2 26
121 19/10/2014 Mugello 4 Mercandelli Roberto Gara 2 30
120 19/10/2014 Mugello 4 Attardi Massimo Noà Gara 2 32
119 19/10/2014 Mugello 4 Perez Mattia Gara 2 34
118 19/10/2014 Mugello 4 Cassani Mattia Gara 2 35
117 19/10/2014 Mugello 4 Mantovani Andrea Gara 2 36
116 18/10/2014 Mugello 3 Mantovani Andrea Gara 1 7
115 18/10/2014 Mugello 3 Mercandelli Roberto Gara 1 8
114 18/10/2014 Mugello 3 Morrentino Nicola Jr. Gara 1 10
113 18/10/2014 Mugello 3 Sabatino Gennaro Gara 1 11
112 18/10/2014 Mugello 3 Perez Mattia Gara 1 13
111 18/10/2014 Mugello 3 Boscoscuro Andrea Gara 1 16
110 18/10/2014 Mugello 3 Spedale Massimiliano Gara 1 17
109 18/10/2014 Mugello 3 Cintio Lorenzo Gara 1 18
108 18/10/2014 Mugello 3 Sanchioni Federico Gara 1 20
107 18/10/2014 Mugello 3 Terziani Alessio Gara 1 21
106 18/10/2014 Mugello 3 Attardi Massimo Noà Gara 1 27
105 18/10/2014 Mugello 3 Cassani Mattia Gara 1 28
104 18/10/2014 Mugello 3 Rossi Andy Gara 1 31
103 18/10/2014 Mugello 3 Gollini Mattia Gara 1 37
102 27/07/2014 Misano 2 Sabatino Gennaro Gara 2 6
101 27/07/2014 Misano 2 Mercandelli Roberto Gara 2 7
100 27/07/2014 Misano 2 Boscoscuro Andrea Gara 2 8
99 27/07/2014 Misano 2 Morrentino Nicola Jr. Gara 2 10
98 27/07/2014 Misano 2 Cassani Mattia Gara 2 11
97 27/07/2014 Misano 2 Lorenzetti Tommaso Gara 2 12
96 27/07/2014 Misano 2 Perez Mattia Gara 2 13
95 27/07/2014 Misano 2 Sassaro Alex Gara 2 15
94 27/07/2014 Misano 2 Spedale Massimiliano Gara 2 16
93 27/07/2014 Misano 2 Mantovani Andrea Gara 2 20
92 27/07/2014 Misano 2 Cintio Lorenzo Gara 2 22
91 27/07/2014 Misano 2 Ostuni Vincenzo Gara 2 23
90 27/07/2014 Misano 2 Sanchioni Federico Gara 2 26
89 27/07/2014 Misano 2 Jaworska Monika Gara 2 28
88 27/07/2014 Misano 2 Gollini Mattia Gara 2 33
87 27/07/2014 Misano 2 De Luca Marco Gara 2 39
86 26/07/2014 Misano 1 Sassaro Alex Gara 1 5
85 26/07/2014 Misano 1 Sabatino Gennaro Gara 1 7
84 26/07/2014 Misano 1 Morrentino Nicola Jr. Gara 1 8
83 26/07/2014 Misano 1 Lorenzetti Tommaso Gara 1 9
82 26/07/2014 Misano 1 Perez Mattia Gara 1 10
81 26/07/2014 Misano 1 Mercandelli Roberto Gara 1 12
80 26/07/2014 Misano 1 Gollini Mattia Gara 1 16
79 26/07/2014 Misano 1 Boscoscuro Andrea Gara 1 18
78 26/07/2014 Misano 1 Spedale Massimiliano Gara 1 20
77 26/07/2014 Misano 1 Sanchioni Federico Gara 1 22
76 26/07/2014 Misano 1 De Luca Marco Gara 1 23
75 26/07/2014 Misano 1 Mantovani Andrea Gara 1 25
74 26/07/2014 Misano 1 Jaworska Monika Gara 1 30
73 26/07/2014 Misano 1 Cassani Mattia Gara 1 32
72 26/07/2014 Misano 1 Ostuni Vincenzo Gara 1 38
71 26/07/2014 Misano 1 Cintio Lorenzo Gara 1 39
70 08/06/2014 Imola 2 Morrentino Nicola Jr. Gara 2 5
69 08/06/2014 Imola 2 Lorenzetti Tommaso Gara 2 11
68 08/06/2014 Imola 2 Spedale Massimiliano Gara 2 12
67 08/06/2014 Imola 2 Sabatino Gennaro Gara 2 13
66 08/06/2014 Imola 2 Cintio Lorenzo Gara 2 16
65 08/06/2014 Imola 2 Boscoscuro Andrea Gara 2 17
64 08/06/2014 Imola 2 Mercandelli Roberto Gara 2 23
63 08/06/2014 Imola 2 Cassani Mattia Gara 2 24
62 08/06/2014 Imola 2 Sanchioni Federico Gara 2 27
61 08/06/2014 Imola 2 Jaworska Monika Gara 2 30
60 07/06/2014 Imola 1 Cassani Mattia Gara 1 5
59 07/06/2014 Imola 1 Mercandelli Roberto Gara 1 10
58 07/06/2014 Imola 1 Sanchioni Federico Gara 1 12
57 07/06/2014 Imola 1 Boscoscuro Andrea Gara 1 14
56 07/06/2014 Imola 1 Jaworska Monika Gara 1 19
55 07/06/2014 Imola 1 Lorenzetti Tommaso Gara 1 22
54 07/06/2014 Imola 1 Cintio Lorenzo Gara 1 23
53 07/06/2014 Imola 1 Spedale Massimiliano Gara 1 25
52 07/06/2014 Imola 1 Morrentino Nicola Jr. Gara 1 26
51 07/06/2014 Imola 1 Sabatino Gennaro Gara 1 28
50 18/05/2014 Vallelunga 2 Morrentino Nicola Jr. Gara 2 1
49 18/05/2014 Vallelunga 2 Sabatino Gennaro Gara 2 3
48 18/05/2014 Vallelunga 2 Boscoscuro Andrea Gara 2 12
47 18/05/2014 Vallelunga 2 Lorenzetti Tommaso Gara 2 16
46 18/05/2014 Vallelunga 2 Mercandelli Roberto Gara 2 18
45 18/05/2014 Vallelunga 2 Cintio Lorenzo Gara 2 20
44 18/05/2014 Vallelunga 2 Spedale Massimiliano Gara 2 21
43 18/05/2014 Vallelunga 2 Giorgianni Vincenzo Gara 2 22
42 18/05/2014 Vallelunga 2 Sanchioni Federico Gara 2 23
41 18/05/2014 Vallelunga 2 Jaworska Monika Gara 2 31
40 18/05/2014 Vallelunga 2 De Luca Marco Gara 2 32
39 18/05/2014 Vallelunga 2 Cocco Francesco Gara 2 34
38 18/05/2014 Vallelunga 2 Mantovani Andrea Gara 2 35
37 18/05/2014 Vallelunga 2 Cassani Mattia Gara 2 37
36 18/05/2014 Vallelunga 2 Moretti Christopher Gara 2 38
35 17/05/2014 Vallelunga 1 Sabatino Gennaro Gara 1 2
34 17/05/2014 Vallelunga 1 Morrentino Nicola Jr. Gara 1 6
33 17/05/2014 Vallelunga 1 Boscoscuro Andrea Gara 1 11
32 17/05/2014 Vallelunga 1 De Luca Marco Gara 1 12
31 17/05/2014 Vallelunga 1 Lorenzetti Tommaso Gara 1 13
30 17/05/2014 Vallelunga 1 Mercandelli Roberto Gara 1 16
29 17/05/2014 Vallelunga 1 Cintio Lorenzo Gara 1 18
28 17/05/2014 Vallelunga 1 Giorgianni Vincenzo Gara 1 23
27 17/05/2014 Vallelunga 1 Sanchioni Federico Gara 1 24
26 17/05/2014 Vallelunga 1 Cocco Francesco Gara 1 25
25 17/05/2014 Vallelunga 1 Jaworska Monika Gara 1 31
24 17/05/2014 Vallelunga 1 Mantovani Andrea Gara 1 32
23 17/05/2014 Vallelunga 1 Cassani Mattia Gara 1 36
22 17/05/2014 Vallelunga 1 Moretti Christopher Gara 1 37
21 17/05/2014 Vallelunga 1 Spedale Massimiliano Gara 1 38
20 06/04/2014 Mugello 2 Mantovani Andrea Gara 2 6
19 06/04/2014 Mugello 2 Lorenzetti Tommaso Gara 2 8
18 06/04/2014 Mugello 2 Morrentino Nicola Jr. Gara 2 9
17 06/04/2014 Mugello 2 Cassani Mattia Gara 2 10
16 06/04/2014 Mugello 2 Boscoscuro Andrea Gara 2 11
15 06/04/2014 Mugello 2 Sabatino Gennaro Gara 2 12
14 06/04/2014 Mugello 2 Mercandelli Roberto Gara 2 13
13 06/04/2014 Mugello 2 Spedale Massimiliano Gara 2 17
12 06/04/2014 Mugello 2 Cintio Lorenzo Gara 2 19
11 06/04/2014 Mugello 2 Sanchioni Federico Gara 2 35
10 05/04/2014 Mugello 1 Lorenzetti Tommaso Gara 1 4
9 05/04/2014 Mugello 1 Cassani Mattia Gara 1 5
8 05/04/2014 Mugello 1 Morrentino Nicola Jr. Gara 1 6
7 05/04/2014 Mugello 1 Boscoscuro Andrea Gara 1 7
6 05/04/2014 Mugello 1 Sabatino Gennaro Gara 1 15
5 05/04/2014 Mugello 1 Mercandelli Roberto Gara 1 19
4 05/04/2014 Mugello 1 Spedale Massimiliano Gara 1 22
3 05/04/2014 Mugello 1 Cintio Lorenzo Gara 1 27
2 05/04/2014 Mugello 1 Sanchioni Federico Gara 1 28
1 05/04/2014 Mugello 1 Mantovani Andrea Gara 1 36